ثبت نام کاربر جدید کلمه عبور را فراموش کرده ام ثبت نام برای کلاس رایگان


اطلاعات بیشتر: 09196707611


بر اساس ایده ای از The World of Food Programme، انستیتوی وابسته به سازمان ملل، شما با فعالیت در سویگل زبان و استفاده از خدمات رایگان آن، ما را موظف می کنید به ازای هر فعالیت شما، ده دانه برنج را به نیازمندان اهدا کنیم. در پایان هر ماه، برنج اهدا شده از طرف کاربران، توسط سویگل زبان آماده و به مستمندان تقدیم می گردد.