قوانین کلاس مجازی

  • قوانین کلاس مجازی

   تاریخ : ۹۵/۱۲/۱۶  ۰۹:۵۰

   قوانین و شرایط برگزاری کلاسهای مجازی در سیستم سویگل کم به شرح زیر می باشد که مدرسین و زبان آموزان با آغاز استفاده از این سیستم اعلام می نمایند تمامی قوانین و شرایط را پذیرفته اند. و عدم آگاهی از این قوانین مسئولیت را از آنان سلب نمی کند.   قوانین و شرایط استفاده از سیستم سویگل کم: 

   1- مدرسین زبان و زبان آموزان می توانند با قیمت و حق الزحمه مورد نظر خود پیشنهاد یا تقاضای کلاس نمایند. کلاسها به صورت خصوصی بین یک مدرس و یک زبان آموز در بستر اینترنت برگزار می شوند.

   2- پس از موافقت دو طرف (مدرس و زبان آموز) و پیش از فرا رسیدن زمان شروع کلاس، در صورتی که مدرس از برگزاری کلاس انصراف دهد، 20% مبلغ تعیین شده برای کلاس را باید بپردازد. 

   3- پس از موافقت دو طرف (مدرس و زبان آموز) و پیش از فرا رسیدن زمان شروع کلاس، در صورتی که زبان آموز از برگزاری کلاس انصراف دهد، 20% مبلغ تعیین شده برای کلاس از مبلغ پرداختی کسر شده و مابقی فقط به صورت اعتبار در سیستم قابل استفاده خواهد بود. 

   4- پس از موافقت دو طرف (مدرس و زبان آموز) و پیش از فرا رسیدن زمان شروع کلاس، در صورتی که زبان آموز از برگزاری کلاس انصراف دهد، 10% مبلغ تعیین شده برای کلاس به صورت اعتبار به مدرس پرداخت می شود. 

   5- اعتبار زبان آموزان قابل پرداخت نبوده و فقط در سیستم سویگل زبان جهت خرید کلاس زنده اینترنتی و پین کد قابل استفاده است. 

   6- اعتبار کسب شده توسط مدرسین در انتهای هر ماه در صورتی که بیشتر از 300 هزار تومان باشد پرداخت و تسویه حساب می گردد. بدیهی است اعتبار تسویه نشده در هر ماه به ماه بعد انتقال می یابد. 

   7- مبلغ تعریف شده برای هر کلاس زنده به صورت زیر تقسیم می شود: 60% حق التدریس مدرس، 10% تخفیف به زبان آموز، 10% انتقال به حساب معرف زبان آموز، 10% حق سرویس سویگل زبان، 10% مالیات 

   8- مدرس و زبان آموزان در انتهای هر کلاس موظف به امتیازدهی به طرف مقابل بوده و در صورت عدم امتیاز دهی حق التدریس مدرس و تخفیف لحاظ شده برای زبان آموز لحاظ نخواهد شد. 

   9- پس از شروع کلاس و در بازه زمانی برگزاری هر کلاس (یک ساعت) در هر لحظه که مدرس یا زبان آموز کیفیت برگزاری کلاس را مناسب ندانند باید در همان لحظه به سایت مراجعه نموده و کلاس را متوقف نمایند. در چنین وضعیتی 20% مبلغ کل کلاس به اضافه مدت زمان سپری شده از کلاس محاسبه شده و شهریه کلاس و حق الزحمه مدرس بر اساس آن محاسبه می شود. 

   10- در صورت بروز هر گونه اختلاف بین هر دو طرف از مجموعه مدرس، زبان آموز و سویگل زبان، مرجع رسیدگی فقط مدیریت سویگل زبان بوده و استفاده کنندگان سویگل زبان اقرار به پذیرش هر ده بند این متن می نمایند. 


   کلمات کلیدی
   کلاس مجازی زبان انگلیسی - کلاس مجازی انگلیسی - آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی - آموزشگاه آنلاین انگلیسی -