جلسات بحث آزاد

 • جلسات بحث آزاد

  تاریخ : ۹۶/۰۴/۲۹  ۲۳:۴۶

   

  دانستن یک زبان با مهارت استفاده بهتر از آن متفاوت است. به عنوان مثال هر کسی که زبان فارسی را خوب بداند لزوما نمی توان یک سخنران ماهر یا یک مذاکره کننده زبردست باشد. در جلسات بحث آزاد به زبان انگلیسی سعی می شود قدرت تحلیل، قدرت بیان یک رویداد و همچنین قدرت ارائه راه حل برای مسائل مختلف البته به زبان انگلیسی در زبان آموزان تقویت شود.


  سویگل زبان علاوه بر دوره های آموزشی کلاسیک و مدون برای یادگیری مهارتهای صحبت کردن، شنیدن، خواند و نوشتن به زبان انگلیسی دوره های تخصصی بحث آزاد را ارائه می کند. در جلسات بحث آزاد، از محتوای آموزشی کلاسیک سویگل زبان استفاده نمی شود بلکه توسط مدرسین مجرب سعی می شود زبان آموزان اقدام به افزایش مهارت استفاده از زبان انگلیسی خود بپردازند. 

  همانطور که مستحضرید دانستن یک زبان با مهارت استفاده بهتر از آن متفاوت است. به عنوان مثال هر کسی که زبان فارسی را خوب بداند لزوما نمی توان یک سخنران ماهر یا یک مذاکره کننده زبردست باشد. در جلسات بحث آزاد سعی می شود قدرت تحلیل، قدرت بیان یک رویداد و همچنین قدرت ارائه راه حل برای مسائل مختلف البته به زبان انگلیسی در زبان آموزان تقویت شود.

  همچنین مدرسین زبان انگلیسی و کسانی که در استفاده از زبان انگلیسی مهارت دارند می توانند از جلسات بحث آزاد به زبان انگلیسی برای جلوگیری از فراموشی زبان و همچنین تقویت مهارتهای استفاده از زبان انگلیسی خود استفاده نمایند.

   


  کلمات کلیدی
  فلش کارت زبان انگلیسی - یادگیری سریع لغات انگلیسی - آموزش دستور زبان انگلیسی - عبارات و لغات مفید انگلیسی -