سویگل کافه

 • سویگل کافه

  تاریخ : ۹۶/۰۴/۲۹  ۲۳:۵۳

   

  زبان آموزانی که از کلاسهای حضوری سویگل زبان استفاده می کنند در صورت الصاق گل سینه سویگل زبان بر روی لباس خود می توانند از 20% تخفیف بهره مند شده و علاوه بر گذراندن اوقاتی خوش در سویگل کافه، قدرت و مهارت خود در استفاده از زبان انگلیسی را نیز تقویت نمایند.


  سویگل زبان با امضای تفاهم نامه با برخی کافی شاپهای سطح کشور، در کافی شاپهای همکار خود بخشی را به عنوان سویگل کافه در نظر گرفته است که در این بخش تمامی مکالمات فقط به زبان انگلیسی صورت می گیرد.

  زبان آموزانی که از کلاسهای حضوری سویگل زبان استفاده می کنند در صورت الصاق گل سینه سویگل زبان بر روی لباس خود می توانند از 20% تخفیف بهره مند شده و علاوه بر گذراندن اوقاتی خوش در سویگل کافه، قدرت و مهارت خود در استفاده از زبان انگلیسی را نیز تقویت نمایند.

  زبان آموزان سویگل زبان و همچنین افراد دیگر می توانند با مراجعه به شعبات سویگل زبان انگلیسی گل سینه سویگل زبان را دریافت نمایند.

   


  کلمات کلیدی
  سویگل کافی شاپ - کافی شاپ انگلیسی - کافی شاپ زبان انگلیسی - سویگل کافه تریا -