یادگیری یا اکتساب

 • یادگیری یا اکتساب


  انسان از دو طریق دانش و مهارت خود را می‌آموزد. کودکان در بدو تولد با مشاهده اشیاء و اتفاقات مختلف در محیط پیرامونی خود اندک اندک مفاهیم اولیه مانند آب، بابا و ماما را آموخته و با همین روش شناخت محیط اطراف خود را ادامه می‌دهد تا هفت سالگی. 

 • مقدمه ای بر یادگیری و اکتساب

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  روش یادگیری پیش از هفت سالگی را که تقریبا بدون هدف و بدون برنامه ریزی شکل می‌گیرد و بزرگترین مشخصه اش حجم کم یادگیری و سرعت اندک آن است را اکتساب می‌نامیم و روش یادگیری سیستم آموزشی مدرسه و دانشگاه را که بزرگترین مشخصه اش حجم زیاد یادگیری با سرعت بالا است را یادگیری می‌نامیم.

 • حجم یادگیری

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  روش یادگیری به صورت مشخص برنامه ریزی و هدف گذاری می‌کند برای افزایش حجم مطالبی که به دانش آموزان انتقال می‌یابد. حتی در برخی موارد از روشهای خاص و فریبهایی برای یادگیری حجم بالاتر مطالب استفاده می‌شود. به عنوان مثال برای آنکه معنای یک کلمه را سریع‌تر به زبان‌آموزان آموزش دهند، از مطالب و مفاهیمی عجیب و غریب در زبان مادری او استفاده می‌کنند.

 • سرعت یادگیری

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  در روش اکتساب داستان متفاوت است. به عبارت دیگر اگرچه در روش اکتساب حجم مطالب یادگرفته شده در یک بازه زمانی مشخص بسیار کمتر از روش یادگیری است، با این حال زبان‌آموز از همان ابتدا قادر به سخن گفتن خواهد بود مانند کودکی که با آموختن دو یا سه کلمه آن هم به صورت ناقص، با اطرافیان خود ارتباط برقرار می‌کند.

 • ارزیابی دقیق

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  امکان ارزیابی دقیق و مشخص از دانش زبان‌آموزان درباره یک زبان در روش اکتساب وجود ندارد. حتی می‌توان این ادعا را مطرح نمود که در روش اکتساب اصلا درباره زبان اطلاعاتی به زبان‌آموزان داده نشده است که حال بخواهیم آنها را مورد ارزیابی این چنینی قرار دهیم.

 • تبیین مطالب یادگرفته شده

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  مطالبی که در سیستم یادگیری آموخته می‌شوند مانند لغات جدید که معمولا با معنی آنها در زبان مادری آموخته می‌شوند و همچنین دستور زبان یا گرامر آموخته شده در کلاس به آسانی قابل تبیین و توضیح است.

 • آموزش طبیعی یا مصنوعی

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  روش اکتساب روند طبیعی یادگیری را انتخاب می‌کند. به عبارت دیگر، از نظم و برنامه ریزی قدرتمند استفاده شده در روش یادگیری خبری نیست و کلاسهای درس شبیه به یک محیط طبیعی است که سعی زیادی در به نظم در آوردن اجزاء آن نشده است.

 • با اعتماد به نفس و آسوده یا با ترس و استرس

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  در روش اکتساب فرض یکسان بودن زبان‌آموزان وجود ندارد و همه موارد مطرح شده در پاراگراف قبل موضوعیت خود را از دست می‌دهد. زبان‌آموزان با یک سطح تعریف شده مورد ارزیابی و پرسش قرار نمی‌گیرند و طبیعی است که ترس و استرسی برای مقایسه شدن برایشان وجود نخواهد داشت.

 • ناخودآگاه یا آگاهانه

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  نتیجه حاصل از روش اکتساب منجر به مهارتی می‌شود که لزوما زبان‌آموز از آن آگاه نیست بلکه در مهارتی در ناخودآگاه او شکل گرفته است که او را قادر می‌سازد از زبان آموخته شده استفاده نموده و به آن زبان سخن بگوید.

 • دانش آموز محور یا آموزگار محور

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  روش یادگیری آموزگار محور است. در این روش آموزگار دائما در حال آموزش زبان‌آموزان است. حتی زمانی که زبان‌آموز در حال ارزیابی و آزمایش است، این ارزیابی و ازمایش توسط آموزگار انجام می‌شود. به عبارت دیگر این آموزگار است که تعیین می‌کند زبان‌آموز به چه سوالی و چگونه پاسخ دهد.

 • تئوری یا تمرین

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  در روش اکتساب زبان‌آموز که خود محور فرآیند یادگیری است با تکرار و تمرین تجربیات خود را هدایت نموده تا با هر اندک مهارتی که به دست می‌آورد تجربیات خود را به سمتی هدایت کند که احساس توانایی در او به وجود آید.

12
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران