آموزش زبان انگلیسی

تکنیکهای تدریس

 • تکنیکهای تدریس


  در فصل روش تدریس نحوه استفاده از ابزار و محتوای آموزشی سویگل زبان معرفی گردید. در این بخش به معرفی تکنیک‌هایی که سویگل زبان در کلاس ها به مدرسین پیشنهاد می‌کند می‌پردازیم.

 • کلاس دایره وار

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  لبته باید توجه داشت که منظور از کلاس دایره وار دقیقا یک شکل دایره نیست بلکه منظور آن است که زبان‌آموزان دور تا دور کلاس و رو به یکدیگر نشسته تا احساس کنند قادر به رویت همه زبان‌آموز دیگر هستند و همه زبان‌آموزان دیگر نیز در هر لحظه آنان را مشاهده می کنند.

   

 • رقابت در کلاس زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  مدرسین می توانند از روشهای متعددی برای ایجاد فضای رقابتی در کلاس استفاده نمایند. از جمله روشهای ممکن برای ایجاد حس رقابت در زبان‌آموزان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  ا

 • نحوه صحیح پرسش از زبان آموزان

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  مدرس هنگام پرسیدن سوالات به صورت جمعی باید زبان‌آموزان را زیر نظر گرفته و در صورت رویت زبان‌آموز یا زبان‌آموزانی که قادر به پاسخ دهی نیستند، آن سوال را در دفعات بعد تکرار نماید تا همه زبان‌آموزان بتوانند به آسانی پاسخ دهند.

 • یکپارچگی کلاس

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  زمانی که دو زبان‌آموز در گوشه ای از کلاس درحال صحبت کردن هستند یکپارچگی کلاس را از بین برده و مدرس باید با شرکت دادن آنان در فعالیتهای کلاسی بدون آنکه مستقیما به آنها تذکر دهد آنها را به روند اصلی کلاس برگرداند.

 • اصلاح اشتباهات

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  اصلاح اشتباهات زبان‌آموزان به صورت مستقیم و بلادرنگ باعث می شود که ترس و استرس بر زبان‌آموزان حاکم شده و ترجیح دهند اصلا صحبت نکنند تا مورد تصحیح و تذکر قرار نگیرند. به عبارت دیگر به منظور اصلاح یک مشکل کم اهمیت نباید یک مشکل بزرگ در زبان‌آموزان ایجاد کنیم.

 • استفاده از زبان مادری

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  برای بر طرف کردن این معضل از روشهایی مانند تفهیم کامل تغییر حالت انگلیسی و فارسی به زبان آموزان و ایجاد هیجانات جذاب در فضای کلاس و همچنین در معرض توجه قرار دادن زبان آموزانی که فرآیند طبیعی کلاس را به چالش می کشند می توان استفاده کرد.

 • کلمات جدید و ناشناخته

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  نباید از دیگران درباره وآزه مربوط به آن شیء سوالی بپرسند، بلکه باید به مکالمه روان و طبیعی خود ادامه داده و به جای آن کلمه ناشناخته از عباراتی مانند this یا That یا I don’t know  استفاده کنند.

 • زمان واکنش

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  زمان واکنش به فاصله زمانی بین لحظه ای که یک تصویر به زبان‌آموزان نمایش داده می‌شود تا لحظه ای که آنها شروع به بیان عبارت مربوط به آن تصویر می کنند گفته می شود.

 • فقط آموزش مثبت

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  مدرسین باید همواره از ابزار آموزش مثبت مانند تشویق، جایزه، خوشرویی و لبخند استفاده نمایند و نه تنها مجاز به استفاده از ابزار آموزش منفی مانند تنبیه، جریمه، بدخلقی و اخم نیستند بلکه اجازه استفاده از هرگونه صحبت، عمل و واکنش خنثی را نیز ندارند.

 • توجه به نیاز زبان آموزان

  تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۷

  زبان آموزی که با شیطنتهای خود سعی دارد توجه مدرس و زبان آموزان دیگر را به خود جلب نماید باید مورد توجه مدرس قرار گرفته و به عنوان اصلی ترین نقش یک بازی محیطی امکان نشان دادن خود و توانایی هایش را در کلاس پیدا کند.

123
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران