آموزش زبان انگلیسی

کلیپهای آموزش زبان انگلیسی سریال دوستان Friends

 • کلیپهای آموزش زبان انگلیسی سریال دوستان Friends


 • سریال دوستان اپیزود 1 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۲۷

  سریال دوستان اپیزود 1 - سویگل زبان انگلیسی

  سریال "دوستان (Friends)" نام یک مجموعه‌ی کمدی آمریکایی است که از سال 1994 تا سال 2004 از شبکه‌ی NBC پخش شد. این سریال یکی از محبوب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون است و تا به امروز شبکه‌های مختلفی در حال بازپخش آن هستند. همچنین این سریال یکی از بهترین فیلم‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی است.

  وب سایت سویگل زبان این سریال را در 120 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این سریال، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • سریال دوستان اپیزود 2 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۲۷

  سریال دوستان اپیزود 2 - سویگل زبان انگلیسی

  سریال "دوستان (Friends)" نام یک مجموعه‌ی کمدی آمریکایی است که از سال 1994 تا سال 2004 از شبکه‌ی NBC پخش شد. این سریال یکی از محبوب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون است و تا به امروز شبکه‌های مختلفی در حال بازپخش آن هستند. همچنین این سریال یکی از بهترین فیلم‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی است.

  وب سایت سویگل زبان این سریال را در 120 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این سریال، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • سریال دوستان اپیزود 3 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۲۷

  سریال دوستان اپیزود 3 - سویگل زبان انگلیسی

  سریال "دوستان (Friends)" نام یک مجموعه‌ی کمدی آمریکایی است که از سال 1994 تا سال 2004 از شبکه‌ی NBC پخش شد. این سریال یکی از محبوب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون است و تا به امروز شبکه‌های مختلفی در حال بازپخش آن هستند. همچنین این سریال یکی از بهترین فیلم‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی است.

  وب سایت سویگل زبان این سریال را در 120 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این سریال، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • سریال دوستان اپیزود 4 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۲۷

  سریال دوستان اپیزود 4 - سویگل زبان انگلیسی

  سریال "دوستان (Friends)" نام یک مجموعه‌ی کمدی آمریکایی است که از سال 1994 تا سال 2004 از شبکه‌ی NBC پخش شد. این سریال یکی از محبوب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون است و تا به امروز شبکه‌های مختلفی در حال بازپخش آن هستند. همچنین این سریال یکی از بهترین فیلم‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی است.

  وب سایت سویگل زبان این سریال را در 120 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این سریال، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • سریال دوستان اپیزود 5 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۲۷

  سریال دوستان اپیزود 5 - سویگل زبان انگلیسی

  سریال "دوستان (Friends)" نام یک مجموعه‌ی کمدی آمریکایی است که از سال 1994 تا سال 2004 از شبکه‌ی NBC پخش شد. این سریال یکی از محبوب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون است و تا به امروز شبکه‌های مختلفی در حال بازپخش آن هستند. همچنین این سریال یکی از بهترین فیلم‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی است.

  وب سایت سویگل زبان این سریال را در 120 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این سریال، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • سریال دوستان اپیزود 6 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۲۷

  سریال دوستان اپیزود 6 - سویگل زبان انگلیسی

  سریال "دوستان (Friends)" نام یک مجموعه‌ی کمدی آمریکایی است که از سال 1994 تا سال 2004 از شبکه‌ی NBC پخش شد. این سریال یکی از محبوب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون است و تا به امروز شبکه‌های مختلفی در حال بازپخش آن هستند. همچنین این سریال یکی از بهترین فیلم‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی است.

  وب سایت سویگل زبان این سریال را در 120 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این سریال، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • سریال دوستان اپیزود 7 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۲۷

  سریال دوستان اپیزود 7 - سویگل زبان انگلیسی

  سریال "دوستان (Friends)" نام یک مجموعه‌ی کمدی آمریکایی است که از سال 1994 تا سال 2004 از شبکه‌ی NBC پخش شد. این سریال یکی از محبوب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون است و تا به امروز شبکه‌های مختلفی در حال بازپخش آن هستند. همچنین این سریال یکی از بهترین فیلم‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی است.

  وب سایت سویگل زبان این سریال را در 120 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این سریال، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • سریال دوستان اپیزود 8 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۲۷

  سریال دوستان اپیزود 8 - سویگل زبان انگلیسی

  سریال "دوستان (Friends)" نام یک مجموعه‌ی کمدی آمریکایی است که از سال 1994 تا سال 2004 از شبکه‌ی NBC پخش شد. این سریال یکی از محبوب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون است و تا به امروز شبکه‌های مختلفی در حال بازپخش آن هستند. همچنین این سریال یکی از بهترین فیلم‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی است.

  وب سایت سویگل زبان این سریال را در 120 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این سریال، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • سریال دوستان اپیزود 9 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۲۷

  سریال دوستان اپیزود 9 - سویگل زبان انگلیسی

  سریال "دوستان (Friends)" نام یک مجموعه‌ی کمدی آمریکایی است که از سال 1994 تا سال 2004 از شبکه‌ی NBC پخش شد. این سریال یکی از محبوب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون است و تا به امروز شبکه‌های مختلفی در حال بازپخش آن هستند. همچنین این سریال یکی از بهترین فیلم‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی است.

  وب سایت سویگل زبان این سریال را در 120 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این سریال، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • سریال دوستان اپیزود 10 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۲۷

  سریال دوستان اپیزود 10 - سویگل زبان انگلیسی

  سریال "دوستان (Friends)" نام یک مجموعه‌ی کمدی آمریکایی است که از سال 1994 تا سال 2004 از شبکه‌ی NBC پخش شد. این سریال یکی از محبوب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون است و تا به امروز شبکه‌های مختلفی در حال بازپخش آن هستند. همچنین این سریال یکی از بهترین فیلم‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی است.

  وب سایت سویگل زبان این سریال را در 120 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این سریال، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

123456
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران