آموزش زبان انگلیسی

کلیپهای آموزش زبان انگلیسی رئیس کوچک The Boss Baby

 • کلیپهای آموزش زبان انگلیسی رئیس کوچک The Boss Baby


 • بچه رئیس اپیزود 1 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۵

  بچه رئیس اپیزود 1 - سویگل زبان انگلیسی

  انیمیشن "بچه رئیس (The Boss Baby)" محصول سال 2017 کشور آمریکا و کمپانی دریم‌ورکس است که بر اساس کتابی با همین نام ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان این انیمیشن را در 35 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • بچه رئیس اپیزود 2 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۵

  بچه رئیس اپیزود 2 - سویگل زبان انگلیسی

  انیمیشن "بچه رئیس (The Boss Baby)" محصول سال 2017 کشور آمریکا و کمپانی دریم‌ورکس است که بر اساس کتابی با همین نام ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان این انیمیشن را در 35 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • بچه رئیس اپیزود 3 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۵

  بچه رئیس اپیزود 3 - سویگل زبان انگلیسی

  انیمیشن "بچه رئیس (The Boss Baby)" محصول سال 2017 کشور آمریکا و کمپانی دریم‌ورکس است که بر اساس کتابی با همین نام ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان این انیمیشن را در 35 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • بچه رئیس اپیزود 4 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۵

  بچه رئیس اپیزود 4 - سویگل زبان انگلیسی

  انیمیشن "بچه رئیس (The Boss Baby)" محصول سال 2017 کشور آمریکا و کمپانی دریم‌ورکس است که بر اساس کتابی با همین نام ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان این انیمیشن را در 35 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • بچه رئیس اپیزود 5 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۵

  بچه رئیس اپیزود 5 - سویگل زبان انگلیسی

  انیمیشن "بچه رئیس (The Boss Baby)" محصول سال 2017 کشور آمریکا و کمپانی دریم‌ورکس است که بر اساس کتابی با همین نام ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان این انیمیشن را در 35 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • بچه رئیس اپیزود 6 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۶

  بچه رئیس اپیزود 6 - سویگل زبان انگلیسی

  انیمیشن "بچه رئیس (The Boss Baby)" محصول سال 2017 کشور آمریکا و کمپانی دریم‌ورکس است که بر اساس کتابی با همین نام ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان این انیمیشن را در 35 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • بچه رئیس اپیزود 7 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۶

  بچه رئیس اپیزود 7 - سویگل زبان انگلیسی

  انیمیشن "بچه رئیس (The Boss Baby)" محصول سال 2017 کشور آمریکا و کمپانی دریم‌ورکس است که بر اساس کتابی با همین نام ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان این انیمیشن را در 35 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • بچه رئیس اپیزود 8 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۶

  بچه رئیس اپیزود 8 - سویگل زبان انگلیسی

  انیمیشن "بچه رئیس (The Boss Baby)" محصول سال 2017 کشور آمریکا و کمپانی دریم‌ورکس است که بر اساس کتابی با همین نام ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان این انیمیشن را در 35 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • بچه رئیس اپیزود 9 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۶

  بچه رئیس اپیزود 9 - سویگل زبان انگلیسی

  انیمیشن "بچه رئیس (The Boss Baby)" محصول سال 2017 کشور آمریکا و کمپانی دریم‌ورکس است که بر اساس کتابی با همین نام ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان این انیمیشن را در 35 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

 • بچه رئیس اپیزود 10 - سویگل زبان انگلیسی

  تاریخ : ۹۷/۰۴/۱۶

  بچه رئیس اپیزود 10 - سویگل زبان انگلیسی

  انیمیشن "بچه رئیس (The Boss Baby)" محصول سال 2017 کشور آمریکا و کمپانی دریم‌ورکس است که بر اساس کتابی با همین نام ساخته شده است.

  وب سایت سویگل زبان این انیمیشن را در 35 قسمت یک دقیقه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده‌است و شما می‌توانید با مشاهده‌ی روزانه هر قسمت از این انیمیشن، مکالمه و قدرت شنیداری خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهید.

1234
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران