گرامر و دستور زبان

 • گرامر و دستور زبان


  کتابها و جزوات مربوط به گرامر و دستور زبان انگلیسی

 • English gramar - (Hold on, pain ends.) Hope

  تاریخ : ۹۱/۰۹/۱۴  ۱۰:۰۶ - مبلغ به تومان : 19990

 • Grammar for everyone - گرامر برای همه

  تاریخ : ۹۲/۰۱/۱۹  ۱۴:۴۱ - مبلغ به تومان : 20000

  این کتاب در 224 صفحه سعی می کند ابزار و تکنیکهای لازم جهت یادگیری دستور زبان انگلیسی را در اختیار شما قرار دهد. استفاده از اشکال و دیاگرامهای مناسب از مهمترین خصوصیات این کتاب در آموزش گرامر زبان انگلیسی است. 

 • راهنمای معلمان برای گرامر - The teacher's guide to grammar

  تاریخ : ۹۲/۰۱/۱۹  ۱۴:۵۱ - مبلغ به تومان : 39990

  این کتاب نه تنها کتابی مناسب برای راهنمایی مدرسان زبان می باشد، می تواند به صورت خودآموز نیز توسط زبان آموزان به کار گرفته شود.