فایلهای صوتی

 • فایلهای صوتی


  فایلهای صوتی آموزشی

 • کارتون پپاپیگ سری اول

  تاریخ : ۹۵/۱۱/۱۷  ۱۴:۴۵

   

  سویگل زبان انگلیسی، کارتونهای طبقه بندی شده پپاپیگ را به صورت طبقه بندی شده و با کیفیت مناسب تقدیم می کند.

 • کارتون پپاپیگ سری دوم

  تاریخ : ۹۵/۱۱/۱۸  ۱۸:۰۴

   

   

  سویگل زبان انگلیسی سری دوم کارتون جذاب پپا پیگ که زندگی در یک محیط واقعی را به نمایش می گذارد را به زبان آموزان تقدیم می کند.

   

 • کارتون پپاپیگ سری سوم

  تاریخ : ۹۶/۰۱/۲۹  ۱۶:۱۴

   

  سویگل زبان انگلیسی سری سوم کارتون جذاب پپا پیگ که زندگی در یک محیط واقعی را به نمایش می گذارد را به زبان آموزان تقدیم می کند.

   

 • کارتون پپاپیگ سری چهارم

  تاریخ : ۹۶/۰۲/۱۰  ۱۶:۵۸

   

  سویگل زبان انگلیسی سری چهارم کارتون جذاب پپا پیگ که زندگی در یک محیط واقعی را به نمایش می گذارد را به زبان آموزان تقدیم می کند.