E. دوره گسترش دامنه لغت و تلفظ صحیح

  • E. دوره گسترش دامنه لغت و تلفظ صحیح


    پس از آنکه مکالمه به زبان انگلیسی را در چهار دوره قبلی آموختید، حال می توانید در این دوره به یادگیری گرامر زبان انگلیسی پرداخته و جملاتی را که به کار می برید به نحوی اصلاح نمایید که بر اساس دستور زبان انگلیسی جملاتی کاملا درست باشد.

  • محتوایی برای نمایش وجود ندارد.