I. دوره گرامر زبان انگلیسی مقدماتی

  • I. دوره گرامر زبان انگلیسی مقدماتی


    مسلما هدف از خواندن متون انگلیسی درک مطالب است که در این دوره آموزشی تکنیکهای صحیح درک مطالب تخصصی تر که ممکن است با عبارات و لغات آن بیگانه باشید را فرا خواهید گرفت.

  • محتوایی برای نمایش وجود ندارد.