J. دوره گرامر زبان انگلیسی تکمیلی

  • J. دوره گرامر زبان انگلیسی تکمیلی


    روشها و تکنیکهای درک مطلب را می توانید در دوره تکمیلی درک مطلب مرور نمایید و مهارت درک مطلب خود را افزایش دهید. گذراندن این دوره خصوصا به دانشجویان رشته های مختلف توصیه می شود.

  • محتوایی برای نمایش وجود ندارد.