آموزشگاه آنلاین انگلیسیکلمات کلیدی مرتبط: عربي نيمه خصوصي در منطقه 1 ریحانه نجاتی کلاته اسپانيايي منطقه 1 انگليسي در منطقه 1 آموزشگاه زبان انگليسي در منطقه 1 زبان خارجي در منطقه 1 مکالمه انگليسي خصوصي در منطقه 1 آلماني روش آسان منطقه 2 آموزش ايتاليايي در منطقه 1 محمد حسن افتخاری زبان خارجي نيمه خصوصي در منطقه 1 آلماني در منطقه 1 رايگانDeclaredاعلان‌ شده‌

اظ‌هار شده‌

شناسايي‌ شده‌

"I will watch," he declared in a tone that left no room for argument.

I think there's no openly declared war, but there's lots of unrest and skirmishes among the clans.

She had already declared her intention of naming the babe Kiera whether it was a boy or girl.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران