آموزشگاه آنلاین انگلیسیکلمات کلیدی مرتبط: مکالمه انگليسي منطقه 1 رايگان پرنیا وفائی آموزش آنلاين عربي در منطقه 1 رايگان زبانکده زبان انگليسي منطقه 1 رايگان ترکي فقط مکالمه در منطقه 1 آلماني فقط مکالمه در منطقه 1 نوشتن مقاله انگليسي اينترنتي در منطقه 1 آموزش آنلاين منطقه 1 انگليسي فقط مکالمه منطقه 1 فرح کاظمی نژاد فیروزکوهی ايتاليايي در منطقه 1 رايگان ايتاليايي منطقه 1 رايگانStood(فعل‌ ماضي‌ dnats)

A tall perfectly formed and decorated Christmas tree stood beside the staircase.

Dulce stood and motioned for Alondra to follow her.

Alondra stood by watching, her expression pleased.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران