کلاس زبان انگلیسی با اسکایپکلمات کلیدی مرتبط: آموزشگاه عربي در منطقه 1 آموزشگاه هلندي منطقه 1 منطقه 1 انگليسي رايگان موسسه هلندي در منطقه 1 رايگان مکالمه در منطقه 1 رايگان ترکي منطقه 1 رايگان زبان انگليسي در منطقه 1 آموزش آنلاين نوشتن مقاله انگليسي در منطقه 1 رايگان مائده برجسته آموزشگاه انگليسي منطقه 1 رايگان ترکي استانبولي فقط مکالمه در منطقه 1 رايگانInvulnerableمحفوظ‌ از خط‌ر

زخم‌ ناپذير

اسيب‌ ناپذير

شكست‌

No one is invulnerable to temptation, Damian.

I think of it as remaining invulnerable, something you taught me.

A wellknown Lapith was Caeneus, said to have been originally a girl named Caenis, the favourite of Poseidon, who changed her into a man and made her invulnerable (Ovid, Melon.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران