کلاس زبان انگلیسی با ایموکلمات کلیدی مرتبط: فرانسوي خصوصي در منطقه 1 فرهاد کریم نژاد آموزش زبان انگليسي منطقه 1 زبان خارجي آنلاين در منطقه 1 رايگان ترکي استانبولي نيمه خصوصي در منطقه 1 رايگان انگليسي سايت در منطقه 1 رايگان منطقه 1 رايگان تدريس خصوصي زبان انگليسي در منطقه 1 زبان خارجي در منطقه 2 با شرايط استثنائي منطقه 1 ترکي رايگان انگليسي خصوصي در منطقه 1 رايگانThirstyتشنه‌

عط‌ش‌ دار

خشك‌

بي‌ اب‌

مشتاق‌

Hard work made us thirsty and hungry as well.

It roared awake, thirsty and demanding.

Water seeped from the opening, spreading out in a sticky ooze that was quickly eaten by the thirsty ground.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران