مکالمه روان به زبان انگلیسیکلمات کلیدی مرتبط: تدريس خصوصي آلماني در منطقه 1 رايگان مریم نیکخواه موسسه مکالمه طبيعي زبان انگليسي در منطقه 1 آموزشگاه ترکي منطقه 1 رايگان موسسه در منطقه 1 کلاس زبان انگليسي در منطقه 2 با شرايط استثنائي سوئدي در منطقه 1 رايگان منطقه 1 زبان خارجي رايگان زبان خارجي مکالمه منطقه 2 شهریار فراهانی ترکي در منطقه 1 ترکي استانبولي منطقه 1 رايگانDepleteتهي‌ كردن‌

خالي‌ كردن‌

به‌ ته‌ رسانيدن‌

It would deplete her savings, but she could rent it out to retrieve some of the cost.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران