مکالمه روان به زبان انگلیسیکلمات کلیدی مرتبط: منطقه 1 زبان خارجي رايگان رسول درویش نژاد نوشتن مقاله انگليسي فقط مکالمه در منطقه 1 رايگان انگليسي در منطقه 1 انگليسي اينترنتي در منطقه 1 رايگان آموزش نوشتن مقاله انگليسي منطقه 1 آموزش فرانسوي در منطقه 1 رايگان زبان خارجي نيمه خصوصي منطقه 1 رايگان موسسه فرانسوي در منطقه 1 آتنا غوابش آموزش آنلاين انگليسي در منطقه 1 رايگان موسسه فرانسوي منطقه 1 رايگانChristمسيح‌

عيسي‌

Christ, it's like drinking cheap merlot from a Dixie cup.

Christ, I'm going to lose my mind!

  • Christ, I hope this guy isn't expecting some male bonding here.

    Christ, who is this woman?
  • Christ, I'm like a pimple-faced schoolboy on prom night.

    زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
    کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران