سویگل کافی شاپکلمات کلیدی مرتبط: کلاس زبان خارجي در منطقه 1 رايگان رضا رحمانی منطقه 1 زبان انگليسي رايگان هلندي خصوصي منطقه 2 زبان انگليسي سايت منطقه 1 انگليسي اينترنتي در منطقه 1 رايگان آموزش آنلاين مکالمه زبان انگليسي منطقه 1 ترکي در منطقه 1 انگليسي در منطقه 2 با شرايط استثنائي بهرام قزوینیان زبان انگليسي سايت منطقه 1 رايگان انگليسي نيمه خصوصي در منطقه 1 رايگانKnobقبه‌

دكمه‌

برامدگي‌

دستگيره‌

دسته‌

گره‌

She turned the knob, but the door didn't open.

He turned the knob and pushed on the door.

She turned the porcelain knob and pushed the door open.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران