کافی شاپ انگلیسیکلمات کلیدی مرتبط: انگليسي منطقه 1 رايگان عباس قطايا ترکي استانبولي نيمه خصوصي منطقه 1 رايگان زبانکده ترکي استانبولي در منطقه 1 رايگان انگليسي اينترنتي در منطقه 1 رايگان مکالمه طبيعي زبان انگليسي در منطقه 1 رايگان ترکي استانبولي مکالمه منطقه 1 کلاس مکالمه طبيعي زبان انگليسي در منطقه 1 منطقه 1 آلماني رايگان زهرا نوروزی زبان انگليسي منطقه 1 رايگان آلماني نيمه خصوصي منطقه 1 رايگانReceptionپذيرايي‌

مهماني‌

پذيرش‌

قبول‌

برخورد

There was a pleasant reception area.

I tried to get reception up here.

"I'm surprised you could get reception up here," he said.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران