کلاس خصوصی تافلکلمات کلیدی مرتبط: منطقه 1 انگليسي رايگان ايتاليايي اينترنتي منطقه 1 رايگان فرانسوي روش آسان منطقه 2 با شرايط استثنائي انگليسي منطقه 1 رايگان مکالمه طبيعي زبان انگليسي سايت در منطقه 1 رايگان تدريس خصوصي انگليسي منطقه 1 منطقه 2 زبان انگليسي با شرايط استثنائي منطقه 1 نوشتن مقاله انگليسي رايگان معراج رضایی زبان انگليسي روش آسان در منطقه 1 رايگان نوشتن مقاله انگليسي منطقه 1Chosenبرگزيده‌

منتخب‌

Considering the information Katie had just disclosed, it wasn't surprising that he wanted to be in control - or that he had chosen a wife who asked few questions.

Right now he was wondering if he had chosen the right occupation.

I thought I was marrying a man who had chosen a lifestyle compatible with mine.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران