آموزش زبان انگلیسی

مهارت شنیداریکلمات کلیدی مرتبط: زبانکده نوشتن مقاله انگليسي در منطقه 1 ايتاليايي منطقه 1 رايگان منطقه 1 انگليسي رايگان آلماني مکالمه منطقه 1 رايگان آموزش آلماني در منطقه 2 با شرايط استثنائي زبان انگليسي منطقه 1 رايگان هلندي آنلاين منطقه 2 با شرايط استثنائي زبان انگليسي مکالمه در منطقه 1 رايگان فرهاد کریم نژاد زبانکده فرانسوي منطقه 1 رايگان آموزشگاه هلندي در منطقه 1 رايگانShe put a hand to her mouth and glanced around for something to be sick in.

She hadn't brushed or rinsed her mouth out since being sick on the plane.

He felt sick to his stomach again.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران