آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی

1234


کلمات کلیدی مرتبط: موسسه در منطقه 1 زهرا ترکي منطقه 1 رايگان مکالمه انگليسي روش آسان منطقه 1 رايگان انگليسي فقط مکالمه منطقه 2 با شرايط استثنائي مکالمه زبان انگليسي منطقه 1 رايگان موسسه آلماني در منطقه 1 رايگان آلماني آنلاين در منطقه 1 ترکي مکالمه در منطقه 1 رايگان بهاره نظری ترکي نيمه خصوصي منطقه 1 رايگان زبان انگليسي منطقه 1 رايگانDiscerningفهميده‌

بينا

She mumbled something he could not understand until he forced concentration, eventually discerning the thin voice whispering The Lord's Prayer.

Jackson had developed quite a discerning palate over the years.

It's nice to meet someone with such a discerning eye.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران