آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی

1234


کلمات کلیدی مرتبط: آموزش آنلاين زبان انگليسي منطقه 1 نسترن دهقانی منطقه 1 انگليسي رايگان سايت هلندي در منطقه 1 رايگان موسسه مکالمه طبيعي زبان انگليسي منطقه 1 رايگان سوئدي منطقه 1 رايگان آموزش آنلاين ايتاليايي منطقه 1 رايگان آلماني روش آسان منطقه 1 رايگان موسسه هلندي منطقه 1 هستی جعفری نژاد زبان انگليسي در منطقه 1 رايگان هلندي منطقه 1 رايگانGeneticپيدايشي‌

تكويني‌

وابسته‌ به‌پيدايش‌ يا اصل‌ هر چيزWho's to say there aren't genetic variations that lend people to being different? he asked, shrugging.

The tests I did with your blood came back promising, but I can't nail down the right genetic code.

The second team had the benefits of genetic modification.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران