آموزش زبان در همدانکلمات کلیدی مرتبط: موسسه مکالمه طبيعي زبان انگليسي منطقه 1 کلاس انگليسي منطقه 1 انگليسي فقط مکالمه منطقه 2 با شرايط استثنائي ترکي استانبولي مکالمه منطقه 2 با شرايط استثنائي ترکي استانبولي مکالمه منطقه 2 اسپانيايي آنلاين منطقه 2 با شرايط استثنائي زبان انگليسي فقط مکالمه منطقه 2 با شرايط استثنائي ترکي روش آسان منطقه 1 رايگان امینه قدس تدريس زبان خارجي منطقه 1 رايگان تدريس خصوصي اسپانيايي منطقه 1Ignoreتجاهل‌ كردن‌

ناديده‌پنداشتن‌

چشم‌ پوشيدن‌

رد كردن‌Long ago she had learned to ignore the second glances, open stares, and sometimes even suggestive leers of men.

I can't ignore what else we might accomplish.

Yet, in spite of the obstacles, it seemed utterly sinful to ignore the potential.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران