آموزشگاه زبان انگلیسی در همدانکلمات کلیدی مرتبط: مکالمه زبان انگليسي در منطقه 1 محمد محمدی انگليسي فقط مکالمه در منطقه 1 آموزشگاه اسپانيايي منطقه 2 زبان انگليسي منطقه 1 رايگان منطقه 1 رايگان آموزشگاه انگليسي در منطقه 1 کلاس فرانسوي منطقه 1 رايگان انگليسي مکالمه در منطقه 1 رايگان نرگس اسدی زبان انگليسي منطقه 1 رايگان آموزش آنلاين فرانسوي منطقه 1 رايگانNastyكثيف‌

نامط‌بوع‌

زننده‌

تند و زننده‌

كريه‌

Don't get nasty on me.

I wonder if that nasty dog is in need of a walk.

He was a nasty son-of-a-bitch.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران