شعبه مجازی آموزش زبان انگلیسی در همدانکلمات کلیدی مرتبط: ترکي استانبولي در منطقه 1 رايگان زبان انگليسي منطقه 1 رايگان منطقه 1 انگليسي رايگان زبان انگليسي فقط مکالمه در منطقه 1 رايگان کلاس عربي منطقه 1 زبان خارجي مکالمه در منطقه 2 ترکي استانبولي منطقه 1 رايگان زبانکده در منطقه 1 رايگان محمد سهرابی ترکي استانبولي فقط مکالمه در منطقه 1 آموزش آنلاين هلندي در منطقه 1Slapباكف‌ دست‌ زدن‌

سيلي‌

تودهني‌

ضربت‌

ضربت‌ سريع‌

صداي‌

She lifted her hand to slap him again.

I'm just tired of the labels we slap on people who think independent of the 'in' crowd.

The single word spoken by Davis held a tone that silenced Royce like a slap to the mouth.She lifted her hand to slap him again.

I'm just tired of the labels we slap on people who think independent of the 'in' crowd.

The single word spoken by Davis held a tone that silenced Royce like a slap to the mouth.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران