کلاس مجازی انگلیسیکلمات کلیدی مرتبط: منطقه 1 مکالمه زبان انگليسي رايگان مهسا عامریان آلماني فقط مکالمه در منطقه 1 رايگان زبان انگليسي فقط مکالمه منطقه 1 کلاس فرانسوي در منطقه 1 رايگان زبان انگليسي اينترنتي در منطقه 1 موسسه ترکي در منطقه 1 رايگان تدريس فرانسوي در منطقه 1 رايگان ايتاليايي روش آسان در منطقه 1 محمد نوید نقش بندی فرانسوي منطقه 1 منطقه 1 مکالمه انگليسي رايگانDevastationخرابي‌

انهدام‌

They flew over the Peak, and she straightened to see the devastation in the moonlight.

The more he considered the devastation this would wreak on this woman he cared for, the more apprehension he felt about finding the man.

His ambiguous conduct, however, led to the despatch of two expeditions against the Mirdites and the devastation of their territory.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران