آموزش سریع زبان انگلیسی

123456


کلمات کلیدی مرتبط: موسسه زبان انگليسي در منطقه 1 رايگان رامتین آسایشی سايت ترکي استانبولي در منطقه 1 نوشتن مقاله انگليسي منطقه 1 رايگان منطقه 1 فرانسوي رايگان مکالمه طبيعي زبان انگليسي منطقه 1 رايگان زبان خارجي منطقه 1 رايگان کلاس ايتاليايي در منطقه 1 عربي در منطقه 1 رايگان ونوشه نریمانی آموزشگاه ترکي منطقه 1 مکالمه طبيعي زبان انگليسي در منطقه 1Makingساخت‌

ساختمان‌

مايه‌ كاميابي‌

تركيب‌

عايدي‌

Her pupils were large, making her eyes look dark.

When Alex came in that evening, he announced that he was making another trip to Texas.

They were making progress, though.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران