آموزش مکالمه زبان انگلیسی

12


کلمات کلیدی مرتبط: زبان خارجي خصوصي منطقه 2 با شرايط استثنائي سوئدي فقط مکالمه در منطقه 1 رايگان آموزش نوشتن مقاله انگليسي در منطقه 1 منطقه 1 سوئدي رايگان آموزشگاه ترکي منطقه 1 زبان انگليسي در منطقه 1 رايگان آموزشگاه مکالمه زبان انگليسي در منطقه 1 زبانکده زبان انگليسي در منطقه 1 مبینا میرجعفری منطقه 1 سوئدي رايگان سوئدي فقط مکالمه در منطقه 1 رايگانChallengeبمبارزه‌ ط‌لبيدن‌

رقابت‌ كردن‌

سرپيچي‌ كردن‌

سرتافتن‌We had no right to challenge his choices in spite of our lives being tied to his as tightly as a water-logged knot.

Taking two prizes is a challenge but the ultimate reward will be worth the aggravation!

  • More of a challenge nowadays.

    "Darian's not crazy enough to challenge an Other," Damian said.

    زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
    کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران