آموزش زبان انگلیسی

مکالمه زبان انگلیسی

123456


کلمات کلیدی مرتبط: انگليسي منطقه 1 رايگان سمیرا شربتی آلماني در منطقه 1 رايگان موسسه ترکي در منطقه 1 موسسه در منطقه 1 انگليسي منطقه 1 رايگان منطقه 1 ترکي استانبولي رايگان موسسه مکالمه انگليسي در منطقه 1 آموزش آنلاين آلماني در منطقه 1 فرانک اسماعیلی ايتاليايي مکالمه منطقه 1 آلماني منطقه 1Delayedبه‌ تاخير افتاده‌

The delayed conversation indicated he was talking on the telephone.

A blowing snow storm delayed our flight north.

We delayed a decision until we'd discussed our shutting down with the others.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران