زبان انگلیسی اول دبیرستانکلمات کلیدی مرتبط: زبان انگليسي منطقه 1 رايگان حامد زرگری عربي منطقه 1 منطقه 1 نوشتن مقاله انگليسي رايگان زبان خارجي در منطقه 1 رايگان مکالمه زبان انگليسي سايت منطقه 1 آموزشگاه نوشتن مقاله انگليسي منطقه 1 رايگان سوئدي در منطقه 1 منطقه 1 سوئدي رايگان معصومه غریب شاهی آموزشگاه آلماني منطقه 1 رايگان آموزش آنلاين ترکي استانبولي در منطقه 1Cultivateكشت‌ كردن‌

زراعت‌ كردن‌ (در)

ترويج‌ كردن‌

Why anyone would cultivate that nasty habit is a mystery to me.

Not till the 13th of February were the miserable remnants of the population permitted to rebuild their houses and cultivate their fields once more.

They are very easy to cultivate and do not require lifting.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران