زبان انگلیسی سفیرکلمات کلیدی مرتبط: کلاس سوئدي در منطقه 1 بهاره نظری تدريس منطقه 1 رايگان آلماني خصوصي منطقه 1 رايگان زبانکده آلماني منطقه 1 موسسه عربي منطقه 1 انگليسي منطقه 2 با شرايط استثنائي منطقه 1 مکالمه زبان انگليسي رايگان انگليسي منطقه 1 رايگان نیتا کاظمی زبانکده مکالمه زبان انگليسي منطقه 1 انگليسي آنلاين در منطقه 2Whoكي‌

كه‌

چه‌ شخصي‌

چه‌اشخاصي‌

چه‌كسي‌

The boy who sat beside him was his son.

Carmen shot a glance at Alex, who was giving his meal undue attention.

I guess because the only one who should be looking at it is my husband.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران