زبان انگلیسی شکوهکلمات کلیدی مرتبط: آموزش مکالمه طبيعي زبان انگليسي در منطقه 1 رايگان نام آموزشگاه شما زبان انگليسي اينترنتي منطقه 2 با شرايط استثنائي ايتاليايي منطقه 1 ايتاليايي آنلاين منطقه 1 منطقه 1 فرانسوي رايگان سايت عربي منطقه 1 منطقه 1 اسپانيايي رايگان سايت نوشتن مقاله انگليسي در منطقه 1 آمنه رحمانی هوشمند زبان خارجي منطقه 1 رايگان سايت زبان انگليسي در منطقه 1 رايگانClumsyبدتركيب‌

زمخت‌

خام‌ دست‌

ناازموده‌

Her accent was still there, but the clumsy speech pattern was gone.

Actually, the idea was appealing - in spite of his clumsy invitation.

She might as well have been dropped out of the sky by a clumsy stork.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران