ارتباط با سویگل زبانکلمات کلیدی مرتبط: عربي منطقه 1 رايگان حمید مختاری مقدم سوئدي منطقه 1 رايگان آموزش مکالمه انگليسي در منطقه 2 با شرايط استثنائي فرانسوي نيمه خصوصي در منطقه 1 رايگان منطقه 1 ترکي رايگان تدريس زبان انگليسي منطقه 1 سايت زبان انگليسي منطقه 2 آموزش انگليسي در منطقه 1 رايگان رضا جلالی نوشتن مقاله انگليسي فقط مکالمه منطقه 1 مکالمه زبان انگليسي منطقه 1 رايگانLiquidمايع‌

ابگونه‌

چيز ابكي‌

روان‌

سليس‌

(در مورد كالا)

Lisa stared at the bowl, the liquid frozen half way up her throat.

He studied his cup of coffee, swishing the liquid around in it absently.

He sipped the hot liquid and grimaced.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران