تماس با سویگل زبانکلمات کلیدی مرتبط: آموزش زبان انگليسي منطقه 1 رايگان Mohammad سايت سوئدي در منطقه 1 تدريس خصوصي عربي منطقه 1 رايگان آموزش آنلاين عربي منطقه 1 رايگان عربي اينترنتي در منطقه 1 رايگان فرانسوي در منطقه 1 عربي اينترنتي منطقه 1 منطقه 1 ايتاليايي رايگان هانی ملک نوشتن مقاله انگليسي مکالمه در منطقه 1 رايگان ترکي استانبولي آنلاين منطقه 1Extenuateرقيق‌ كردن‌

تخفيف‌ دادن‌

كاستن‌ از

كم‌كردن‌

كوچك‌

B, 1886) should be consulted, for although the author tries to extenuate the pope to some extent, on the whole he is fair.

"It was a small estate that brought in no profit," replied Prince Andrew, trying to extenuate his action so as not to irritate the old man uselessly.زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران