فلش کارت زبان انگلیسی

123


کلمات کلیدی مرتبط: تدريس زبان خارجي منطقه 2 زهره بیگم طباطبائی آموزشگاه زبان انگليسي منطقه 1 ايتاليايي فقط مکالمه در منطقه 1 کلاس آلماني در منطقه 1 عربي نيمه خصوصي منطقه 1 آلماني منطقه 1 زبان انگليسي سايت در منطقه 1 انگليسي منطقه 1 M.S آموزش اسپانيايي در منطقه 1 رايگان تدريس مکالمه طبيعي زبان انگليسي در منطقه 1 رايگانShameشرم‌

خجلت‌

شرمساري‌

ازرم‌

ننگ‌

عار

شرمنده‌ كردن‌The morning after came without shame or embarrassment.

His mouth snapped shut and shame filled his eyes.

Much as she enjoyed watching them eat crow for desert, she knew their shame would be forgotten by suppertime.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران