فلش کارت زبان انگلیسی

123


کلمات کلیدی مرتبط: زبان انگليسي روش آسان منطقه 1 الهام بزرگ نژاد تدريس زبان انگليسي در منطقه 1 رايگان کلاس زبان انگليسي منطقه 1 رايگان موسسه انگليسي در منطقه 1 رايگان سايت مکالمه انگليسي در منطقه 1 سوئدي اينترنتي در منطقه 1 عربي منطقه 1 رايگان ايتاليايي نيمه خصوصي منطقه 1 شقایق عالمیان زبان انگليسي نيمه خصوصي منطقه 1 زبان خارجي منطقه 1 رايگانGiggleبا خنده‌اظ‌هار داشتن‌

با نفس‌ بريده‌

She glanced up and her giggle ended in a gasp.

Evelyn's giggle turned into outright laughter.

Sarah broke the silence with a tenuous giggle that evoked a twisted smile from Jackson.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران