آموزش دستور زبان انگلیسیکلمات کلیدی مرتبط: آموزش آنلاين منطقه 1 S.ali mortazavi اسپانيايي اينترنتي منطقه 1 نوشتن مقاله انگليسي فقط مکالمه در منطقه 1 رايگان تدريس مکالمه طبيعي زبان انگليسي منطقه 1 رايگان سوئدي مکالمه در منطقه 1 عربي آنلاين در منطقه 1 آموزشگاه زبان انگليسي منطقه 1 تدريس مکالمه طبيعي زبان انگليسي در منطقه 1 رايگان مریم عربي خصوصي در منطقه 1 رايگان زبان خارجي منطقه 1 رايگانLightweight(درمسابقات‌ ورزشي‌ ومشت‌ زني‌) خروس‌ وزن‌

سبك‌ وزن‌

كم‌

He wasn't a lightweight either.

Hoisting the lightweight bike to his shoulders, he walked to the paved Main Street before mounting.

For instance, you may manufacture widgets from lightweight plastic.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران