مکالمه سریع زبان انگلیسی

12


کلمات کلیدی مرتبط: زبان خارجي آنلاين در منطقه 1 رايگان ايتاليايي منطقه 1 رايگان نيمه خصوصي منطقه 1 آلماني منطقه 1 رايگان منطقه 1 آلماني رايگان منطقه 1 آلماني رايگان سوئدي روش آسان منطقه 1 عربي منطقه 1 رايگان سعیده دهقان ترکي استانبولي آنلاين منطقه 1 زبان انگليسي منطقه 2 با شرايط استثنائيGrantاهداء

بخشش‌

عط‌ا

امتياز

اجازه‌ واگذاري‌ رسمي‌

كمك‌

If you are pleased enough about your victory, you will grant me leave to show you.

I can grant you almost anything in exchange for her life.

I can grant you almost anything in exchange for her life.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران