مکالمه سریع زبان انگلیسی

12


کلمات کلیدی مرتبط: آموزش اسپانيايي در منطقه 1 نسرین آشتیانی زبان انگليسي نيمه خصوصي در منطقه 2 مکالمه انگليسي خصوصي در منطقه 1 رايگان زبان انگليسي منطقه 1 کلاس نوشتن مقاله انگليسي منطقه 1 زبان انگليسي روش آسان در منطقه 1 موسسه انگليسي در منطقه 2 با شرايط استثنائي آموزش ترکي استانبولي در منطقه 1 رايگان علی انگليسي منطقه 1 رايگان آموزش ترکي در منطقه 1 رايگانEatخوردن‌

مصرف‌ كردن‌

تحليل‌ رفتن‌

"Eat your heart out," he said, and swung Destiny into a fresh bout of giggling.

Are you guys ready to eat and go outside?

  • He won't eat much.

    I don't eat much – or go any place.

    زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
    کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران