آموزش مجازی زبان انگلیسی

12


کلمات کلیدی مرتبط: آموزش زبان انگليسي در منطقه 1 سعیده دهقان مکالمه طبيعي زبان انگليسي منطقه 1 رايگان تدريس انگليسي در منطقه 1 رايگان مکالمه زبان انگليسي منطقه 1 رايگان سايت عربي منطقه 1 رايگان کلاس زبان انگليسي در منطقه 1 رايگان مکالمه زبان انگليسي فقط مکالمه منطقه 1 رايگان سايت ايتاليايي در منطقه 1 رايگان معصومه جنابی زبان خارجي مکالمه در منطقه 1 عربي منطقه 1 رايگانLetگذاشتن‌

اجازه‌ دادن‌

رها كردن‌

ول‌ كردن‌

اجاره‌ دادن‌I know you must be tired, so I will let you rest.

If you need anything at all, be sure to let us know.

She let the subject drop.I know you must be tired, so I will let you rest.

If you need anything at all, be sure to let us know.

She let the subject drop.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران