آموزش از راه دور انگلیسیکلمات کلیدی مرتبط: موسسه اسپانيايي در منطقه 1 هادی پوران نی تلخ انگليسي مکالمه منطقه 1 رايگان زبان خارجي اينترنتي در منطقه 1 رايگان ترکي مکالمه در منطقه 1 زبانکده زبان خارجي در منطقه 1 زبان انگليسي آنلاين در منطقه 1 رايگان زبان انگليسي منطقه 1 رايگان سايت مکالمه انگليسي در منطقه 1 علیانی آلماني منطقه 1 رايگان فرانسوي در منطقه 1 رايگانRusticروستايي‌

مربوط‌ به‌ دهكده‌

دهاتي‌

مسخره‌

Never would she have guessed such a lavish home existed in these rustic mountains.

Today, we leave this rustic life and move to the city.

The woman led her straight into a small cafeteria with rustic tables and benches, an open fireplace, and a sagging buffet table along one wall.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران