یادگیری سریع زبان انگلیسی

1234


کلمات کلیدی مرتبط: تدريس مکالمه زبان انگليسي منطقه 1 محمد نظری زبان انگليسي فقط مکالمه در منطقه 1 رايگان زبان انگليسي در منطقه 1 مکالمه زبان انگليسي منطقه 1 رايگان موسسه نوشتن مقاله انگليسي در منطقه 1 نوشتن مقاله انگليسي نيمه خصوصي در منطقه 1 رايگان تدريس خصوصي انگليسي در منطقه 1 رايگان کلاس مکالمه طبيعي زبان انگليسي منطقه 1 رايگان حسین رهجو آموزش اسپانيايي منطقه 1 رايگان مکالمه منطقه 1Dignityبزرگي‌

جاه‌

شان‌

مقام‌

رتبه‌

وقار

He thinks it is beneath his dignity to help around the house and watch the kids.

It was criminal - robbing others of their dignity that way.

Not to people who have a little dignity and self control.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران