کلاس مکالمه زبان انگلیسیکلمات کلیدی مرتبط: انگليسي منطقه 1 رايگان حمیدرضا نیکبخت زبان خارجي منطقه 1 رايگان اسپانيايي منطقه 1 رايگان تدريس انگليسي در منطقه 1 مکالمه طبيعي زبان انگليسي منطقه 1 آلماني منطقه 1 رايگان ترکي روش آسان منطقه 1 منطقه 1 مکالمه انگليسي رايگان کامبیز شاهپوری سوئدي منطقه 1 رايگان آموزش عربي منطقه 1Plantكاشتن‌

كشت‌ و زرع‌ كردن‌

نهال‌ زدن‌

در زمين‌ قرار

If she left from Ashley, she would arrive in time to plant a garden at the ranch.

The landscape around them was bleak, almost as devoid of plant life as the white sands had been.

Teaching classes was unexciting to him and Martha recently told me his summer plant testing project was a major disappointment.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران