آموزش انگلیسی فقط مکالمهکلمات کلیدی مرتبط: مکالمه منطقه 1 رايگان آروین عزیزی زبان خارجي منطقه 1 رايگان منطقه 1 رايگان تدريس زبان انگليسي در منطقه 1 ترکي استانبولي آنلاين منطقه 1 نيمه خصوصي در منطقه 1 رايگان آلماني منطقه 1 منطقه 1 انگليسي رايگان فاطمه چهارپاشلو مکالمه طبيعي زبان انگليسي منطقه 2 با شرايط استثنائي آلماني روش آسان در منطقه 1 رايگانDecidedمصمم‌

قط‌عي‌

That was when Mary decided to relieve her mind of a troubling thought.

Why had he hidden them - and why had he decided to reveal them?

  • After he died, she decided to stay here.

    Maybe there was another reason he decided to reclaim his money.

    زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
    کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران