یادگیری انگلیسی سریعکلمات کلیدی مرتبط: آموزشگاه مکالمه زبان انگليسي در منطقه 1 جواد یعقوبی زبانکده منطقه 1 مکالمه انگليسي منطقه 2 با شرايط استثنائي موسسه انگليسي منطقه 1 منطقه 2 مکالمه انگليسي با شرايط استثنائي تدريس مکالمه زبان انگليسي منطقه 2 سوئدي در منطقه 1 فرانسوي منطقه 1 رايگان طلوع کریمی آموزش سوئدي در منطقه 1 منطقه 1 هلندي رايگانGenerosityبخشش‌

سخاوت‌

خير خواهي‌

گشاده‌ دستي‌

"Once again, your generosity blows my mind," I said.

I thanked him for his generosity and donated a hundred dollar bill to his mission.

All access to the gorge was free, funded by the generosity of private contributors, merchants and the equipment manufactures.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران