سن مناسب برای آموزش زبان انگلیسیکلمات کلیدی مرتبط: زبان انگليسي آنلاين در منطقه 1 محمدجوادصادقیان زبان خارجي منطقه 1 رايگان مکالمه زبان انگليسي منطقه 1 رايگان کلاس ترکي منطقه 1 اسپانيايي آنلاين منطقه 1 رايگان ترکي در منطقه 1 رايگان آموزش آنلاين مکالمه انگليسي منطقه 2 سايت آلماني در منطقه 1 فاطمه بداقی زبان انگليسي منطقه 1 مکالمه زبان انگليسي خصوصي در منطقه 1Studiedاز روي‌ مط‌العه‌

دانسته‌

عمدي‌

تعمدي‌

از پيش‌ اماده‌

Señor Medena folded his hands under his chin and studied Alex thoughtfully.

Carmen took the picture from her hand and studied it.

He studied her for a moment over the rim of his cup.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران