یادگیری لغات پرکاربرد انگلیسیکلمات کلیدی مرتبط: کلاس زبان انگليسي منطقه 1 مکالمه طبيعي زبان انگليسي اينترنتي در منطقه 1 رايگان عربي سايت منطقه 1 منطقه 1 انگليسي رايگان سوئدي سايت در منطقه 1 کلاس زبان خارجي در منطقه 2 مکالمه طبيعي زبان انگليسي سايت منطقه 1 رايگان مکالمه طبيعي زبان انگليسي منطقه 2 با شرايط استثنائي رضا ناصری سايت مکالمه انگليسي در منطقه 1 رايگان زبانکده هلندي منطقه 1 رايگانVisionديد

بينايي‌

رويا

خيال‌

تصور

ديدن‌

يا نشان‌ دادن‌

She beat him with her fists until finally her vision began to fail.

Her vision was blurred by unshed tears.

Her vision blurred with tears.She beat him with her fists until finally her vision began to fail.

Her vision was blurred by unshed tears.

Her vision blurred with tears.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران