زبانکده در تهرانکلمات کلیدی مرتبط: منطقه 1 اسپانيايي رايگان حسین مظفری منطقه 1 انگليسي رايگان ايتاليايي منطقه 1 رايگان ترکي منطقه 1 رايگان نوشتن مقاله انگليسي منطقه 1 رايگان آموزش آنلاين زبان خارجي منطقه 2 منطقه 1 سوئدي رايگان زبان انگليسي منطقه 1 رايگان احمد لعل بار آموزشگاه زبان انگليسي در منطقه 1 آموزش آنلاين نوشتن مقاله انگليسي در منطقه 1 رايگانFistمشت‌

مشت‌ زدن‌

بامشت‌ گرفتن‌

كوشش‌

كار

Destiny had a fist full of mashed potatoes, the white mash oozing from between her fingers.

His fist was aimed at her stomach, but she managed to dodge and catch it on her rib cage.

He laughed and grabbed her fist, jerking her into his arms.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران