مکالمه زبان انگلیسی روزمرهکلمات کلیدی مرتبط: ترکي استانبولي سايت منطقه 1 حسین میرحسینی کلاس عربي در منطقه 1 مکالمه انگليسي منطقه 1 زبانکده ترکي استانبولي منطقه 1 رايگان مکالمه طبيعي زبان انگليسي اينترنتي در منطقه 1 رايگان عربي فقط مکالمه در منطقه 1 رايگان آموزشگاه فرانسوي در منطقه 1 رايگان آموزشگاه زبان انگليسي در منطقه 2 محراب حسنپور کلاس نوشتن مقاله انگليسي منطقه 2 آموزش عربي در منطقه 1Seasonalفصلي‌

The goal of our offered summer sojourn was described as a seasonal cabin on a small lake in near Wolfboro, New Hampshire.

"It's a seasonal place, according to Martha's description," I answered.

I knew the props were still stored in the same place where I store my seasonal things.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران