مکالمه زبان انگلیسی روزمرهکلمات کلیدی مرتبط: ايتاليايي روش آسان در منطقه 1 رايگان عاطفه غفوری زبان انگليسي آنلاين منطقه 1 زبان انگليسي مکالمه منطقه 1 رايگان زبانکده انگليسي در منطقه 1 رايگان آلماني مکالمه در منطقه 1 رايگان زبان خارجي اينترنتي در منطقه 1 سوئدي منطقه 1 رايگان هلندي نيمه خصوصي در منطقه 1 محبعلي صادقي مقدم سايت زبان انگليسي در منطقه 1 منطقه 1 سوئدي رايگانGenerosityبخشش‌

سخاوت‌

خير خواهي‌

گشاده‌ دستي‌

"Once again, your generosity blows my mind," I said.

I thanked him for his generosity and donated a hundred dollar bill to his mission.

All access to the gorge was free, funded by the generosity of private contributors, merchants and the equipment manufactures.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران