سويگل - شعبه بابل ميدان کارگر آموزشگاه سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال

  • سويگل - شعبه بابل ميدان کارگر

   ایمیل: suiglebabol@gmail.com
   آدرس: مازندران - بابل - بابل، ميدان کارگر، خیابان طبرسی ، روبروی مایکروویو - زبان سرای بابل - تلفن: 09107210276


   اولين شعبه سويگل زبان انگليسى در استان مازندران تلفن تماس: 32223929-011

  نظرات سويگل - شعبه بابل ميدان کارگر در بحثهای اتاق گفتگو
  ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
  1 1396/12/28 سويگل - شعبه بابل ميدان کارگر رقابت در کلاس
  رقابت بین زبان آموزان باعث جذابیت کلاس و شادی و سرگرمی می شه. زبان آموزان با علاقه و شور و هیجان بیشتری می تونه زبان انگلیسی رو یاد بگیره. . ...
  1
  2 1396/12/23 سويگل - شعبه بابل ميدان کارگر رقابت در کلاس
  رقابت کردن در بین زبان آموزان باعث انگیزه و شور و نشاط در کلاس زبان انگلیسی می شود و زبان آموزان رو وارد به مشارکت در کلاس می کند. . ...
  1
  3 1396/12/23 سويگل - شعبه بابل ميدان کارگر مطالب یادگرفته شده
  سیستم سویگل زبان انگلیسی به هر اندازه لغت هایی که یاد گرفته می شود در محیط خیلی باهاش روبرو می شویم و می توان به راحتی انگلیسی صحبت کرد.. ...
  4
  4 1396/12/22 سويگل - شعبه بابل ميدان کارگر مفهوم به جای معنی
  سیستم آموزشی سویگل برخلاف آموزشگاههای زبان انگلیسی مفهوم کلمات و عبارات رو به زبان آموز انتقال می ده بدون اینکه معنی و عبارات کلمه به ذهن زبان آموز بیاد و زبان آموز بدون ترسو استرس می تونه مطالبی که در کلاس گفته می شه رو خوب یاد بگیره.. ...
  4
  5 1396/12/21 سويگل - شعبه بابل ميدان کارگر عنوان پیام: روش تدریس
  این روش به گونه ای طراحی شده که مدرس کلاس رو به صورت گروهی و یا داوطلبانه برگزار می کند. و اگر زبان آموزی قادر به جواب نباشد پس از چند بار تکرار زبان آموز می تواند به آسانی جواب دهد.. ...
  4
  6 1396/12/15 سويگل - شعبه بابل ميدان کارگر عنوان پیام: تعداد لغات مورد نیاز
  متن پیام: زبان آموز با مقدار لغاتی که تو سیستم سویگل زبان یاد میگیره می تونه به راحتی و بدون فکر کردن صحبت کنه و این روش خیلی بهتر از روشهایی که تو آموزشگاههای زبان انگلیسی دیگه دارن تدریس می کنن.. ...
  1
  7 1396/12/14 سويگل - شعبه بابل ميدان کارگر آمادگی برای آزمون آیلتس
  سلام سویگل برای آزمون آیلتس کلاس برگزار میکنه؟ شرایطش چیه؟ شهریه کلاسها چقدره؟. ...
  1

  برنامه هفتگی سويگل - شعبه بابل ميدان کارگر
  شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
  00 - 01 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  01 - 02 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  02 - 03 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  03 - 04 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  04 - 05 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  05 - 06 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  06 - 07 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  07 - 08 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  08 - 09 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  09 - 10 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  10 - 11 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  11 - 12 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  12 - 13 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  13 - 14 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  14 - 15 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  15 - 16 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  16 - 17 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  17 - 18 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  18 - 19 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  19 - 20 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  20 - 21 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  21 - 22 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  22 - 23 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  23 - 24 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت