آموزشگاههای زبان در استان - سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال

  • سویگل - شعبه شاهرود

   ایمیل: ingo@suigle.com
   آدرس: سمنان - شاهرود - خیابان فردوسی - کوچه 17 - پلاک 201/4 - تلفن: 09193750067


  • سویگل - شعبه سمنان باغ فردوس

   ایمیل: suiglesemnan1@gmail.com
   آدرس: سمنان - سمنان - باغ فردوس - نبش کوچه دوازدهم - ساختمان چشم انداز - طبقه اول - تلفن: 09107190389


   دومین شعبه سویگل زبان - مدیر شعبه: آقای مهرداد یحیایی
  • آموزشگاه آزاد هنر سبز شاهرود

   ایمیل: atabitaraf1@gmail.com
   آدرس: سمنان - شاهرود - شاهرود، خیابان پیشوا ک 15 پ 14 - تلفن: 09124735526


   این دفتر با هدف اجرای تیاتر به زبان انگلیسی مشغول فعالیت میباشد.