آموزش زبان انگلیسی
انتخاب ماه شمسی

ماه مورد نظر خود را انتخاب نمایید:
نمایش تقویم آموزشی ماه مهر

نام دوره: مهر

پیام دوره:

توضیحات:

ردیف تاریخ کلاسهای گروه خورشید تاریخ کلاسهای گروه ماه
1 1399/7/2 1399/7/1
2 1399/7/4 1399/7/3
3 1399/7/7 1399/7/6
4 1399/7/9 1399/7/8
5 1399/7/11 1399/7/10
6 1399/7/14 1399/7/13
7 1399/7/16 1399/7/15
8 1399/7/18 1399/7/17
9 1399/7/21 1399/7/20
10 1399/7/23 1399/7/22
11 1399/7/25 1399/7/24
12 1399/7/30 1399/7/29
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران