آموزش زبان انگلیسی
  انتخاب ماه شمسی

  ماه مورد نظر خود را انتخاب نمایید:
  نمایش تقویم آموزشی ماه فروردین

  نام دوره: فروردین

  پیام دوره:

  توضیحات:

  ردیف تاریخ کلاسهای گروه خورشید تاریخ کلاسهای گروه ماه
  1 1400/1/20 1400/1/19
  2 1400/1/22 1400/1/21
  3 1400/1/25 1400/1/24
  4 1400/1/27 1400/1/26
  5 1400/1/29 1400/1/28
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران