انتخاب ماه شمسی

  ماه مورد نظر خود را انتخاب نمایید:
  نمایش تقویم آموزشی ماه تیر

  نام دوره: تیر

  پیام دوره:

  توضیحات:

  ردیف تاریخ کلاسهای گروه خورشید تاریخ کلاسهای گروه ماه
  1 1397/4/3 1397/4/2
  2 1397/4/5 1397/4/4
  3 1397/4/7 1397/4/6
  4 1397/4/10 1397/4/9
  5 1397/4/12 1397/4/11
  6 1397/4/14 1397/4/13
  7 1397/4/24 1397/4/23
  8 1397/4/26 1397/4/25
  9 1397/4/28 1397/4/27
  10 1397/4/31 1397/4/30
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران