انتخاب ماه شمسی

ماه مورد نظر خود را انتخاب نمایید:
نمایش تقویم آموزشی ماه مهر

نام دوره: مهر

پیام دوره:

توضیحات:

ردیف تاریخ کلاسهای گروه خورشید تاریخ کلاسهای گروه ماه
1 1397/7/1 1397/7/2
2 1397/7/3 1397/7/4
3 1397/7/5 1397/7/7
4 1397/7/8 1397/7/9
5 1397/7/10 1397/7/11
6 1397/7/12 1397/7/14
7 1397/7/15 1397/7/16
8 1397/7/17 1397/7/18
9 1397/7/19 1397/7/21
10 1397/7/22 1397/7/23
11 1397/7/24 1397/7/25
12 1397/7/26 1397/7/28
13 1397/7/29 1397/7/30
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران