انتخاب ماه شمسی

ماه مورد نظر خود را انتخاب نمایید:
نمایش تقویم آموزشی ماه اسفند

نام دوره: اسفند

پیام دوره:

توضیحات:

ردیف تاریخ کلاسهای گروه خورشید تاریخ کلاسهای گروه ماه
1 1397/12/2 1397/12/1
2 1397/12/5 1397/12/4
3 1397/12/7 1397/12/6
4 1397/12/9 1397/12/8
5 1397/12/12 1397/12/11
6 1397/12/14 1397/12/13
7 1397/12/16 1397/12/15
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران